Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập