Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy