Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy