Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy