Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://dev.mysql.com/downloads/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy