Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy