Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://cresstone.com/apps/shutdownBlocker/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy