Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://cran.r-project.org/bin/linux/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy