Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://cloud.mail.ru/public/AZcr/3Thca7R1S/17639.1000.180330-1630.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy