Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://cloud.mail.ru/public/6AUb/m2JWEkRt5/18312.1001.190104-1630.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_A64FRE_EN-US.ISO

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy