Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://community.sophos.com/kb/en-us/52011

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy