Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://community.linuxmint.com/software/view/mintnanny

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy