Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://chrome.google.com/webstore/detail/fbcustomizer/egphgbeggmgoafmefbkilomkjfjjhbaa#64u213x2v2w2v2947433w2a4s274z213

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy