Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://channelstore.roku.com/en-gb/details/551012/apple-tv

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy