Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://batterycare.net/files/BatteryCarePortable.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy