Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://axieinfinity.com/downloads/axie_infinity-latest-android.apk

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy