Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://aur.archlinux.org/packages/snapd/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy