Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://archive.codeplex.com/?p=dark

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập