Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://apps.apple.com/gb/app/instashare-air-drop-transfer-files-the-easy-way/id576220851

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy