Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://apps.apple.com/us/app/cheatsheet-notes/id914665829

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy