Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://appleid.apple.com/#!&page=signin

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy