Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy