Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.ubuntu.com/download/desktop

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy