Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.techspot.com/downloads/6874-windows-iso-download-tool.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy