Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy