Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?t=3915

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập