Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.remotemouse.net/downloads/RemoteMouse.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy