Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.purevpn.com/vpn-app-for-android.php

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy