Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.producthunt.com/tech/picnic

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy