Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.playstation.com/en-us/support/system-updates/ps4/#update-computer

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy