Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.passmark.com/ftp/batmon.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy