Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.softpedia.com/get/Tweak/Uninstallers/Free-Uninstaller.shtml

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy