Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.nirsoft.net/utils/wifi_hotspot_starter.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy