Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoftelearning.com/eLearning/gotoResource.aspx?resourceid=%7bc91722fb-9e26-401f-b28f-79aac900071f%7d&locale=en-US

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy