Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10?irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_159229&tduid=(ir__n6z0e6yvzurarb6q3xzzgr9er32xkt9mj1bwgzjw00)(7593)(159229)()(UUwpUdUnU50931)&irclickid=_n6z0e6yvzurarb6q3xzzgr9er32xkt9mj1bwgzjw00

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập