Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoft.com/en-us/p/live-message/9n1llzz0x72b

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy