Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48231

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy