Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/rootkitremover.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập