Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/tweaking_com_hardware_identify,1.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy