Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.mozilla.org/firefox/new/?scene=2&utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_campaign=non-fx-button#download-fx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy