Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.joinhoney.com/install

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy