Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy