Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.hiren.info/download/freeware-tools/USBFormat.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập