Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy