Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.hackster.io/windows-iot/windows-10-iot-core-for-adafruit-spi-touchscreen-bb3795

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy