Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.hackster.io/ediwang/azure-remote-controlled-light-with-windows-10-iot-core-75df20

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy