Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/download/stop-djvu

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy