Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập