Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.curseforge.com/minecraft/customization/oceano-shaders

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy