Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5008606

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy